Miljöarbete i framkant

Energi- och återvinningsbranschen är i fokus för såväl det nationella som det lokala hållbarhetsarbetet och vår verksamhet befinner sig mitt i stormens öga. Med vårt utbud av produkter och tjänster kan och vill vi göra skillnad. Under 2017 utvecklades HEM genom ett flertal olika projekt och rekryteringar. Nu flyttar vi fram positionerna ytterligare och fortsätter vårt arbete med att vara ett företag med ett miljö- och hållbarhetsarbete i framkant. För att lyckas med detta vägleds vi av våra fyra strategiska prioriteringar:

Möta kundens behov

Vi lever i en föränderlig värld med kundbehov som ökar i takt med teknikutvecklingen. Vi förbereder oss för framtiden och genomför nödvändiga satsningar kommande år, med kompetenssäkring, genom att möta kundernas förväntningar och inte minst genom att öka takten på automatisering och digitalisering. 

Utvecklas genom samarbeten

Vi har organisationen och kompetensen att möta kundernas krav på hållbara energilösningar och ökade krav på utsortering av avfall. Men detta är inget vi kan göra på egen hand. Samarbeten med kunder, leverantörer och andra partners är en förutsättning för utveckling i rätt riktning.

Miljöarbete i framkant

Under året ger vi vårt hållbarhetsarbete ytterligare fokus. Det ska vara en del av företagets DNA och genomsyra allt vi gör. Utöver vår egen verksamhet ska vi också verka för hållbarhetsfrågor i vår omvärld. Bland annat genom att öka antalet fossilfria bilar genom att förbättra kommunens ladd infrastruktur. Med kommunikation verkar vi för att minska mängden avfall och öka utsorteringen av det avfall som uppstår. 

Framtidssäkra driften

Vi står väl rustade med rätt kompetens och anläggningar i god kondition för de närmaste årens behov, men kommer på sikt att uppgradera produktionsanläggningar för att möta ökade miljökrav. Inom elnätsområdet har vi ett anläggningsbestånd i mycket gott skick, med hög driftsäkerhet och god tillväxt. 

 

Monica Karlsson

VD, HEM