100% förnyelsebar el

Det är viktigt att vi värnar om miljön och vår framtid, därför är alla våra elavtal miljöelavtal. Vi levererar 100 % förnyelsebar el enligt en mix av olika energikällor, som kan variera från år till år.


Solceller

Mot bakgrund av det ökande behovet av förnyelsebar energi, initierade HEM 2011 ett pilotprojekt på Kattegattsgymnasiet med syfte att producera solel till fyra elbilar. Utgångspunkten var att en elbil i sig inte är bättre än den el den körs på och målet blev därför att få fram en nybyggd solcellsanläggning som kunde driva elbilar. De tidiga besöken med solel blev så lyckade att HEM beslutade att gå vidare och bygga då Sveriges största solcellsanläggning på de nedlagda delarna av deponin i Skedala. Anläggningen som stod klar sommaren 2014 har en solcellsyta om cirka 3 240 m². och producerar 500 kW, 450 MWh , vilket motsvarar cirka 25 eluppvärmda villor.

Laddstolpar för elbilar

Strax före semestern 2016 meddelade Naturvårdsverket att HEM tilldelats KLIV-bidrag (Klimatklivet) på nästan en miljon kronor för att uppföra 80 stycken nya uttag för laddning av elbilar i Halmstad. I samarbete med Halmstads kommun har en lista på lämpliga uppställningsplatser för nya stationer tagits fram, varav cirka hälften är publika och hälften till för förvaltningar, kontor och bolag. 

Under 2017 uppfördes en lång rad laddstationer. Kvartal ett uppfördes 11 laddplatser på Gamletull varav en p-plats för rörelsehindrade, Nordens första. Fyra laddplatser utanför tennishallen på Karl XI:s väg samt fyra vid Stationsgatan. Under kvartal två tillkom två laddplatser på Socialförvaltningens parkering för tjänstebilar samt fyra laddplatser vid Norra infartens parkering. Under kvartal fyra uppfördes fyra laddplatser i Högskolan P-hus. I planerna för år 2018 ligger att uppföra laddstationer på bland annat Halmstads Arena och torggaraget. 

Under fjärde kvartalet fick HEM ytterligare ett KLIV-bidrag beviljat, även detta i samarbete med Halmstads kommun. I detta projekt gäller det 20 laddplatser i det pågående bygget av P-huset Svartmunken i centrala Halmstad.  För intresserade företag erbjuder HEM ett helhetsgrepp: investering, service och möjlighet till finansiering under fem års tid. Genom detta har en del Bostadsrättsföreningar visat intresse för laddstationer och det pågår för tillfället en installation av en laddstation utanför Atea/Klövern på Kristinebergsvägen.

Minskade utsläpp av egna fordon

Sedan 2016 körs alla tunga fordon på biobränslen (HVO och biogas). Sedan flera år köper vi endast in fordon till verksamheten som drivs på el och biogas (med undantag för specialbehov).