Hållbara investeringar

Att investera för ett hållbart Halmstad är en självklarhet för oss. Nedan följer en sammanfattning

Optisk sortering

Utsortering av matavfall är en enorm miljövinst. Genom att ta tillvara på den energi och de värdefulla näringsämnen som finns i maten skapar vi ett slutet kretslopp. I Halmstad vill vi dessutom göra det så enkelt som möjligt för våra invånare. Sommaren 2017 invigde vi därför vår optiska sorteringsanläggning vilket är ett system för att separera matavfallet från det övriga hushållsavfallet.
 

Elnätet

Vårt dotterbolag Halmstads Energi och Miljö Nät AB ansvarar för att våra drygt 40 000 elnätskunder ska ha tillgång till el, dygnet runt, året om. Tack vare ett omfattande underhållsarbete och investeringar i nätet har vi bland landets lägsta avbrottsstatistik trots ett elnät som spänner över 177 mil.
 

Fjärrvärmenätet

HEM har erbjudit Fjärrvärme i Halmstad sedan 1979 och i dagsläget värmer vi cirka 20 000 bostadsenheter längs våra 30 mil fjärrvärmeledningar. I vår produktion av fjärrvärme använder vi oss av energi som annars skulle ha gått till spillo. Våra anläggningar har toppmodern rening och tillsammans med våra kunder minskar vi koldioxidutsläppen. 
 

Fjärrkylanätet

Fjärrkyla är en av våra satsningar i hållbara och miljöanpassade energilösningar. Genom att kyla med Nissans kalla vatten minskar vi både energiåtgång och miljöpåverkande kemikalier i lokala kylanläggningar.