Företagsinformation

Detta är Halmstad Energi och Miljö AB:s första hållbarhetsredovisning och den lämnas tillsammans med årsredovisningen för räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31. Bolaget har sitt säte i Halmstad med organisationsnummer 556528-3248 och äger i sin tur Halmstads Energi och Miljö Nät AB med organisationsnummer 556330-3980. Huvudkontorets adress är Svartalundvägen 2, 301 02 Halmstad och hemsidans adress är hem.se. HEM ägs till 100 % av Halmstad Rådhus AB, som i sin tur ägs av Halmstads kommun. Bolaget omsätter 898 mkr och har 239 årsanställda. Som Halmstad bredaste och mest samhällsnyttiga företag arbetar Halmstads Energi och Miljö AB med produkter och tjänster inom avfall, återvinning, fjärrvärme, fjärrkyla, el och energitjänster, med tillhörande infrastruktur.