Vi har ett ansvar

Som energi- och miljöbolag har vi på HEM ett ansvar att ”leva som vi lär”. Detta gör vi på en rad sätt internt vad gäller att energieffektivisera våra egna verksamheter ur flera perspektiv: som till exempel fastighetsdrift, verksamhet, personalens påverkan och utbildning.

Bland annat har vår avdelning Energitjänster genom avtal med fastighetsägaren ansvaret att ta hand om huvudkontoret och återvinningscentralerna (ÅVC) Villmanstrand och Flygstaden. Syftet är att alla anläggningar som påverkar inomhusklimatet (värme, kyla och ventilation) sköts av Energitjänster för att uppnå en så energieffektiv drift som möjligt. 

Medveten personal

På alla ÅVC:er, Villmanstrand, Flygstaden, Oskarström och Getinge, har Energitjänster utfört en statuskontroll på elanläggningarna i syfte att få en säker arbetsmiljö och för att öka personalens medvetenhet om vad som används i elanläggningen och hur. Även valet av exempelvis fordonspark, elcyklar till personalen, närvarostyrd belysning på kontor och anläggningar samt våra klimatanläggningar bidrar till energieffektivisering i ”det tysta”. På elsidan drivs också en stor del av arbetet för utveckling och effektivisering av arbetssätt med stort fokus på digitalisering. Vi gör i nuläget vad vi kan för att energieffektivisera, men med en ständig ambition att hela tiden hitta nya sätt att göra mycket mer än så. 


Energikartläggning

Energihushållning är ett av de viktiga stegen för att uppnå de nationella energi- och klimatmålen till 2020. Genom HEM:s energikartläggningstjänst erbjuder vi våra kunder att kartlägga var i kundens anläggning det finns möjlighet att spara energi. Vi gör en analys och tar fram ett åtgärdsförslag och kan i de fall kunden vill ta ett helhetsansvar för genomförandet. Under 2017 fick HEM uppdraget att utföra energikartläggningar på samtliga kommunala bolag inom ramen för EKL, Lagen om energikartläggning i stora företag. Projektet pågår under 4 år och genomförs i ett samarbete mellan HEM och Halmstad rådhus AB