Nu laddar vi för elbilstider

Strax före semestern 2016 meddelade Naturvårdsverket att HEM tilldelats KLIV-bidrag (Klimatklivet) på nästan en miljon kronor för att uppföra 80 stycken nya uttag för laddning av elbilar i Halmstad. I samarbete med Halmstads kommun har en lista på lämpliga uppställningsplatser för nya stationer tagits fram, varav cirka hälften är publika och hälften till för förvaltningar, kontor och bolag. 

Under 2017 uppfördes en lång rad laddstationer. Kvartal ett uppfördes 11 laddplatser på Gamletull varav en p-plats för rörelsehindrade, Nordens första. Fyra laddplatser utanför tennishallen på Karl XI:s väg samt fyra vid Stationsgatan. Under kvartal två tillkom två laddplatser på Socialförvaltningens parkering för tjänstebilar samt fyra laddplatser vid Norra infartens parkering. Under kvartal fyra uppfördes fyra laddplatser i Högskolan P-hus.

 I planerna för år 2018 ligger att uppföra laddstationer på bland annat Halmstads Arena och torggaraget. 
Under fjärde kvartalet fick HEM ytterligare ett KLIV-bidrag beviljat, även detta i samarbete med Halmstads kommun. I detta projekt gäller det 20 laddplatser i det pågående bygget av P-huset Svartmunken i centrala Halmstad.  För intresserade företag erbjuder HEM ett helhetsgrepp: investering, service och möjlighet till finansiering under fem års tid. Genom detta har en del Bostadsrättsföreningar visat intresse för laddstationer och det pågår för tillfället en installation av en laddstation utanför Atea/Klövern på Kristinebergsvägen.