Direkta växthusgasutsläp

Alla företag bidrar till utsläpp av växthusgaser. Det är ett faktum. För oavsett vilka produkter som tillverkas och säljs använder företagen elenergi, råvaror, transporter och annat som påverkar klimatet.

Ett energiföretag som HEM står, trots ett aktivt miljöarbete, dessutom för en relativt stor miljöpåverkan jämfört med många andra verksamheter. För att få kunskap om vår övergripande klimatpåverkan har vi under de senaste åren genomfört klimatbokslut. Detta visar att verksamheten har bidragit till en minskad miljöpåverkan.

Läs mer om detta i vårt klimatbokslut.  http://www.hem.se/om-hem/miljo/klimatbokslut-2016
Klimatbokslutet för 2017 kommer att publiceras i april 2018.