HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018

En bild av hur vi varje dag arbetar för en bättre framtid.

Många nyfikna besökare på Växtvärket under 2018.

Många nyfikna besökare på Växtvärket under 2018.

Över 3000 besökare på Växtvärket 

Under 2018 stärkte kunskapscentret Växtvärket sin roll som mötesplats inom teknik, naturvetenskap och hållbar utveckling, såväl lokalt som regionalt. Växtvärket hade 2018 över 3000 besökare. Hälften besökte utställningen och resterande deltog på någon av våra temadagar, som exempelvis skräpplockardagar, odlingslektioner och FN-dagar, eller på miljölektioner i skolor. 

I Halmstad sorterar vi ut matavfallet i Gröna påsar.

I Halmstad sorterar vi ut matavfallet i Gröna påsar.

Kampanj för att få fler att sortera rätt

För att uppmuntra fler att sortera rätt och använda den gröna påsen till endast matavfall, genomförde vi under året en kampanj med budskapet "Detta äter du väl ändå inte..." följt av uppmaningen "Bara mat, tack!". Med annonsering, infotavlor, strajpning av egna bilar och elskåp syntes kampanjen för att informera om att det är lätt att sortera rätt. 

Vårt klimatbokslut

Totalt bidrog HEM till att 171 000 ton koldioxidekvivalenter inte släpptes ut under 2018. Hur kan vi veta det? Jo, i samarbete med Profu AB, ett oberoende forsknings- och utredningsföretag inom områdena energi, avfall och miljö, har vi tagit fram ett klimatbokslut. Till Klimatbokslutet

Hållbara energilösningar i nya stadsdelar.

Hållbara energilösningar i nya stadsdelar.

Smarta energilösningar 

För att hitta en bra balans i vår energiförsörjning och samtidigt möta krav på minskade koldioxidutsläpp arbetar HEM aktivt med att ta fram nya lösningar inom el och energi. Nya stadsdelar i Halmstad skapar möjligheter för oss att konkretisera idéer för mer hållbara energilösningar, två exempel på detta är Ranagård och Tullkammarkajen. 

HEM levererade på Halmstad Pride!

HEM levererade på Halmstad Pride!

Vi är stolta!

Årets Pridetåg blev en stor framgång med cirka 2000 deltagare varav cirka 30-talet från HEM i glada gula tröjor i tågets framkant. Nu siktar vi på att bli ännu fler nästa år. För oss på HEM är rollen som huvudsponsor för Pride en viktig markering och ett sätt att visa bolagets värdegrund. På HEM anser vi att alla människor är lika mycket värda.

Hyr din elbil eller elcykel i vår Elbilspool.

Hyr din elbil eller elcykel i vår Elbilspool.

Elbilspoolen

För att kunna ta sig runt på ett miljösmart sätt utan att själv behöva äga ett miljöfordon invigde vi i september  HEM:s nya satsning Elbilspoolen, i anslutning till Halmstads resecentrum. Tre elbilar och tre elcyklar finns att hyra i poolen för uthyrning till medlemmar. För mer information se elbilspool.hem.se .

Samarbeten som utvecklar Halmstad

Genom samarbeten med lokala organisationer och myndigheter bidrar vi också till att stärka näringslivet i kommunen. Vi samarbetar till exempel med Högskolan i Halmstad genom att stötta enskilda professurer, examensarbeten och genom gemensamma projekt. Med kommunen, övriga kommunala bolag och flera aktörer i Halmstads näringsliv. Dessutom engagerar vi oss i en rad organisationer och nätverk som arbetar med relevanta frågor inom samhälle, näringsliv, ekonomi, miljö och hållbar utveckling såsom Energi och Miljöcentrum i Halland, Avfall Sverige, Energiföretagen Sverige med flera.